måndag 10 september 2012

Intressant läsning: Azincourt

Typ: Historisk roman.
Författare: Bernard Cornwell.
Utgivare: Bazar Förlag (svensk utgåva).
År: 2012 (svensk utgåva).

Slaget vid Azincourt år 1415 är ett av de slag vars berömmelse vida överstiger dess betydelse. Inte för att Henrik V seger skall underskattas men tittar man genom ett historiskt perspektiv av Fransk-Engelsk rivalitet så får nog slaget ses som en mindre parentes. Hur som helst stod en mindre engelsk styrka på 6.000 man mot en betydligt större fransk styrka på 30.000 man. Mot alla odds triumferade engelsmännen (mycket tack vare sina bågskyttar) och i förlängningen kunde Henrik V utses som Frankrikes rättmätige kung. Det är mitt i denna politiska smältdegel från en enkel bågskytts synvinkel som Bernard Cornwall placerar läsaren. Nicholas Hook är bokens protagonist och man får följa hans resa från enkel fredlös till ärad kämpe. Cornwell är kanske inte den mest fantasifulle författaren på jorden men han berättar tålmodigt och i ganska vida svängar en historia om kamp, desperation och mod. Författaren ger en inblick i hur livet för en bågskytt såg ut på 1400-talet även om man inte direkt drunknar i detaljer. Läsaren sveps istället snabbt med i den ena grymheten efter den andra som denna tidsperiod innehåller och slutligen kräver även några av guds helgon hämnd för de oförrätter som sker. Azincourt är en intressant blandning av fiktion och verklighet där den gode Nicolas Hook hamnar i den ena historiska slaget efter det andra. Han får under tiden många vänner men har även fiender inom de egna leden som gör livet allt annat än bekymmerslöst. Denna roman rekommenderas till de som vill läsa en lättläst bok om senmedeltida fälttåg och slagfält med mullrande kanoner och sjungande pilbågar utan att man behöver fördjupa sig allt för mycket i de umbäranden som tiden egentligen präglades av.

Bernard Cornwell
Bazar Förlag

Inga kommentarer: